Žádost o prominutí nájemného ke zmírnění negativních dopadů koronavirové krize v souladu s usnesením Rady města Plzně č. 629 ze dne 7. 6. 2021