Žádost o poskytnutí slevy z nájemného ke zmírnění negativních dopadů koronavirové krize v souladu s usnesením Rady města Plzně č. 106 ze dne 25. 1. 2021