Přihlašování na zájmové kroužky ukončeno.Přehled dostupnosti kroužků:Shuffle dance OBSAZENO
Fotbalový kroužek OBSAZENO
Kroužek aerobiku pro 3. ročník
Kroužek francouzštiny mírně pokročilí
Kroužek lezení na laně (úterý) OBSAZENO
Kroužek francouzštiny začátečníci OBSAZENO
Basketbalový kroužek dívky 4. - 5. r. (středa)
Malý kutil - dílny
Kroužek lezení na laně (středa) OBSAZENO
Kroužek lezení na laně (čtvrtek) OBSAZENO
Kroužek aerobiku pro 4. a 5. ročník
Kroužek logického myšlení
Fyzikální pokusohraní OBSAZENO
Kroužek softbalu OBSAZENO
Golfový kroužek (úterý) OBSAZENO
Golfový kroužek (pondělí) OBSAZENO
Kroužek sportovního a společenského tance OBSAZENO
Kroužek aerobiku pro 2. ročník OBSAZENO
Kroužek aerobiku pro 1. ročník OBSAZENO
Divadelní kroužek - DIVIDLO OBSAZENO
Divadelní přípravka - OPONKA OBSAZENO
Divadelní kroužek - PROPADLO OBSAZENO
Logopedická nápravná péče 2 (pro 2. ročník)
Logopedická nápravná péče 1 (pro 1. ročník) OBSAZENO
Kroužek jógy
Kroužek informatiky 3 (pro 3. ročník) OBSAZENO
Kroužek informatiky 2 (pro 2. ročník) OBSAZENO
Kroužek informatiky 1 (pro 1. ročník) OBSAZENO
Kroužek boulderingu (Pátek) OBSAZENO
Kroužek boulderingu (Pondělí) OBSAZENO
Kroužek florbalu 5 (pro 5. ročník)
Kroužek florbalu 4 (pro 4. ročník)
Kroužek florbalu 3 (pro 3. ročník)
Kroužek zdravovědy
Rolničky + sbor II. st.
Zpěváčci OBSAZENO
Basketbalový kroužek chlapci OBSAZENO
Basketbalový kroužek dívky 1. - 3. r. (pondělí)
Badmintonový kroužek 4 - 5 (pro 4. a 5. ročník) OBSAZENO
Badmintonový kroužek 3 (pro 3. ročník)
Badmintonový kroužek 2 (pro 2. ročník) OBSAZENO
Badmintonový kroužek 1 (pro 1. ročník) OBSAZENO
Keramický kroužek (středa) OBSAZENO
Keramický kroužek (pondělí)
Sportík 3 (pro 3. ročník)
Sportík 2 (pro 2. ročník) OBSAZENO
Sportík 1 (pro 1. ročník) OBSAZENO
Šikulky OBSAZENO
Kroužek AJ pro žáky ŠD 2 (pro 2. ročník) OBSAZENO
Kroužek AJ pro žáky ŠD 1 (pro 1. ročník) OBSAZENO